Search This Blog

Saturday, August 6, 2016

The Ninth Gate

பழங்கால லைப்ரரில ஒருத்தர் தூக்கு போட்டுக்கிறார்... அந்த லைப்ரரில இருந்த மிக பழைய ஒரு புத்தகத்தை தூக்கு போடுறதுக்கு முதல் நாள் வேற ஒருத்தருக்கு வித்திடறார்...

1750'ல ப்ரின்ட் செய்யப்பட்ட அந்த புத்தகம் உலகத்துல மொத்தமே 3 தான் இருக்கு.. அதுவும் உலகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பழங்கால புத்தக சேமிப்பாளர்கள் கிட்ட மட்டுமே... 6 மில்லியன் டாலர்களுக்கு மேல் விலை மதிப்பு மிக்க அந்த புத்தகம் சாத்தானை எழுப்பும் வழிமுறையை சொல்லுகிறது என்ற நம்பிக்கை நிலவுகிறது...

தன்னிடம் கிடைத்த புத்தகம் உண்மையானது தானா என்பதை கண்டறிய புத்தகத்தை வாங்கியவர்... ஹீரோ கிட்ட மற்ற புத்தகங்களையும் பார்த்து துப்பறிய சொல்கிறார்... அவர் குடுக்கும் பணம் மிக அதிகமானதாக இருக்கவே.. ஹீரோ அதுக்கு ஒத்துக்கிறார்...

மற்ற உரிமையாளர்களிடம் புத்தகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள செல்லும் போது பல அமானுஷ்ய சம்பவங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கிறது... மேலும் சிக்கலாக.. புத்தகத்தை ஆராய்ந்து முடிக்கும் ஒவ்வொரு தருணமும் புத்தகத்தின் உரிமையாளர்கள் கொல்லபடுகிறார்கள்... ஹீரோவை கொல்வதற்கும், அவரிடம் உள்ள புத்தகத்தை திருடுவதற்கும் முயற்சி நடக்கிறது...

முடிவில் 3 புத்தகத்தையும் ஆராயும் ஹீரோ அவை மூன்றுமே ஒன்று சேர்ந்தே சாத்தானை எழுப்பும் என்று கண்டு கொள்கிறார்... அது நடக்காமல் தடுக்க முயற்சிக்கிறார்... ஆனால் அவரிடம் இருக்கும் புத்த்கங்கள் திருடு போகிறது...

முடிவில் சாத்தானை எழுப்புதல் நடந்ததா இல்லயா என்பதை... ஒரு சூப்பர் த்ரில்லராக அட்டகாசமான இசை கோர்வை மற்றும் ஒளிபதிவுடன்..சொல்கிறது.. "The ninth Gate" - A don't miss movie...
Roman Polanski's "The Ninth Gate," a satanic thriller, opens with a spectacularly good title sequence and goes downhill from there--but slowly, so that all through the first hour there is reason for hope, and only gradually do we realize the movie isn't going to pay off. It has good things in it, and I kept hoping Polanski would take the plot by the neck and shake life into it, but no. After the last scene, I underlined on my note pad: What? The film stars Johnny Depp in a strong if ultimately unaimed performance as Dean Corso, a rare-book dealer whose ethics are optional. He's hired by Boris Balkan (Frank Langella), a millionaire collector who owns a copy of The Nine Gates of the Kingdom of the Shadows, published in Venice in 1666 by one Aristide Torchia--who, legend has it, adapted the engravings from the work of Satan himself. Two other copies of the book survive, and Balkan wants Depp to track them down and compare the engravings.


Torchia was burned to death by the Spanish Inquisition, and indeed Andrew Telfer, one of the recent owners of the book, hangs himself in an early scene, after selling his copy to Balkan. Liana (Lena Olin), his widow, tries to appear indifferent, but has an unwholesome interest in getting the book back. Corso flies to Europe and meets the other two owners, a stately aristocrat (Jack Taylor) in Portugal and an elderly Parisian baroness (Barbara Jefford) in a wheelchair.
What's best about Corso's quest is the way he conducts it. Depp and Polanski bring a film noir feel to the film; we're reminded of Bogart pretending to be a rare-book buyer in "The Big Sleep." As Corso moves from one bizarre millionaire collector to another, he narrowly avoids several threats on his life, and realizes he's being followed by a young woman (Emmanuelle Seigner), whose purpose and identity remain obscure, although at one point she uses martial arts to save his life, and at another point we (but not he) see her fly.
The secret of the engravings in the three editions of the book will not be revealed here. Nor will various additional motives of Balkan, the Telfer widow and the inexplicable young woman. Their stories are told with a meticulous attention to details, which are persuasive until we realize they are accumulating instead of adding up. If some of the engravings were indeed drawn by Satan, and if assembling them can evoke the Prince of Darkness, then that would be a threat, right? Or would it be a promise? And what happens at the end--that would be an unspeakably evil outcome, right? But why does it look somehow like a victory? And as for the woman--good or bad? Friend or foe? You tell me.
What's intriguing about the material is the way Polanski trusts its essential fascination and doesn't go for cheesy special effects, as in the Arnold Schwarzenegger thriller "End Of Days." Satan need not show himself with external signs, but can work entirely within human nature, which is after all his drafting board. When Corso goes to visit the baroness in his wheelchair, I was reminded of Bogart's similar call on an elderly eccentric in "The Big Sleep," and I relished a sequence where he calls on two booksellers, the twin Ceniza brothers, who in a neat f/x touch are played by one actor, Jose Lopez Rodero.
The movie does a good job of mirroring its deaths with situations from the Tarot deck, and making the Telfer widow (Olin) more sinister by (I think) inserting electronic undertones beneath her speech. I also liked the atmosphere evoked by the dialogue, which isn't too dumbed down, uses some of the jargon of the book trade and allows us to follow Corso's process of deduction as he figures out what the engravings mean and what Balkan's true motives are. It's just that a film of such big themes should be about more than the fate of a few people; while at the end I didn't yearn for spectacular special effects, I did wish for spectacular information--something awesome, not just a fade to white.