Search This Blog

Thursday, February 15, 2018

புதிய அரசியல் கலாசாரத்தை நோக்கி


நீண்ட நாட்களின் பின் புதிய கலப்பு தேர்தல் மூலம் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கான் தேர்தல்கள் முடிவடைந்து முடிவுகளும் வெளி வந்துள்ள சூழ் நிலையில் தமிழர்களின் தாயக நிலத்தில் நடந்த தேர்தல் புதிய மாற்றங்களுக்கான கட்டியமாக அமைந்துள்ளமை நம்பிக்கை தரும் மாற்றங்களை முன் மொழிந்துள்ளமை ஒரு வெற்றிடத்துக்கான சிந்தனை ஓட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளமை குறிப்பிடத் தக்கது பாசிச மனோபாவத்துக்கு மக்கள் கொடுத்த பதிலாகவே பார்க்க முடியும்.
1989ஆம் ஆண்டு தேர்தலைத் தவிர தமிழ் மக்களது பிரதேசத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மேட்டுக் குடி மிதப்பு மிக்க சர்வாதிகார தன்னிச்சையான முடிவுகளுக்கு கட்டுப் பட வேண்டும் என்ற அரசியல் அதிகார நிகழ்வுகளின் வழியே பயணித்தது.மக்கள் அதிகாரம் துஸ் பிரயோகம் பண்ணப் பட்ட ஒரு பகைப் புலத்தில் இன்றைய தேர்தல் சில எதிர்வு கூறல்களுக்கு இடம் தந்துள்ளது.
வடக்கிலும் கிழக்கிலும் பெரும்பான்மையான இடங்களில் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு வெற்றியடைந்த போதிலும் ஒரு சில இடங்களைத் தவிர ஏனைய இடங்களில் ஏனைய கட்சிகளின் அல்லது சுயேச்சைக் குழுக்களின் ஆதரவை கோர வேண்டிய நிலமை காணப் படுகிறது.பல இடங்களில் எதிர் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்தால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சபைகளில் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முடியாத திரி சங்கு சொற்க நிலை காணப் படுகிறது.
வடக்கு கிழக்கில் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு எதிராக விழுந்த வாக்குகளே அதிகம்.உதாரணத்துக்கு கட்டைபறிச்சான் வட்டாரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் போட்டியிட்ட காருண்யா எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தமிழ் கட்சிகள் சுயேச்சைக் குழுக்கள் பெற்ற வாக்குகள் 1200க்கும் அதிகம் .இந்த நிலமையே அனேகமாக எல்லா இடங்களிலும் காணப் படுகிறது.
இம் முறை தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு கிடைத்த வாக்குகளில் பெரும் பகுதி வேட்பாளர்களின் தனிப்பட்ட செல்வாக்குக்கு கிடைத்த வாக்குகள் என பல அவதானிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
எந்த ஒழுங்கான நகர கிராமிய கட்டமைப்புகளும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு இல்லையென்றே சொல்லலாம் வெறும் பழய பெருங்காய பானை மணத்தோடு மக்களின் மறதியில் பயணிக்கும் கோடி முகமுடையோர் வாக்குகளைப் பெறலாம் என்றால்.
முறயான நகர கிராமிய கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தி முற்போக்கு சிந்தனையும் தெளிந்த அரசியல் ஞானமும் கொண்ட புத்திஜீவிகள் பெண்கள் என ஒரு புதிய சிந்தனை மயப் பட்ட அணிக்கான தேவையயை உணர்த்தி நிற்கிறது இத் தேர்தல்
பல கட்சிகள் சேர்ந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வடக்கில் 150 இடங்களை கைப்பற்றி சபைகளை நிர்வகிக்க பெரும் பான்மைப் பலமில்லாமல் இருக்கும் போது ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 81 இடங்களை கைப்பற்றி மூன்று சபைகளில் அறுதிப் பெரும் பான்மை பெற்றுள்ளது.
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி 88இடங்களை கைப்பற்றி மக்களின் மாற்றுத் தேர்வுக்கான ஒரு இடத்தை தெளிவுறுத்துகிறது.
தேசிய கட்சிகள் கணிசமான இடங்களைப் பெற்றுள்ளன குறிப்பாக மட்டக் களப்பில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி குறிப்பிடத் தக்க வெற்றிகளைப் பெற்றிருக்கிறது.சுயேட்சைகளும் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகளும் சிந்திக்க வைக்கக் கூடிய வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளனர்.
இந்த முடிவுகள் எதிர் காலத்தில் மக்களை முதன்மைப் படுத்தும் மக்கள் ஜனாயக முற்போக்கு அரசியலுக்கு உள்ள தேவையயை வலியுறுத்துகிறது.
அணி சேர்வோம் புதிய சிந்தனைகளுடனும் சமூக கலாசார விழுமியங்களை முன்னெடுக்கும் அரசியல் கலாசாரம் நோக்கி
பாலசுகுமார்
மேனாள் முதன்மையர்
கலை கலாசார பீடம்
கிழக்குப் பல்கலைக் கழகம்

Why wood foundations are durable


If you're considering a wood basement, don't worry about durability and strength. If in doubt, it's best to get an opinion from someone who's built a few dozen and had to guarantee their performance—me! I'm positively gleeful over the 20 trouble-free years we've had with ours at home and have yet to hear a single complaint from any of the dozens of customers I've built them for. The clients I still hear from love the advantages wood foundations have to offer. You can build them yourself, they're dry and warm, and they're easy to finish (inside and out). And because they're simple wood frame construction, they're easy to alter even after the basement's in. In fact, I added six windows and doors in my walkout basement three years after the house was finished.You won't find too many unhappy wood foundation owners as long as the installation is done properly. Successful wood foundations depend on using the proper wood, good drainage and waterproofing. Most people considering a wood foundation are concerned about rot and strength. “Foundation-grade” wood used in foundations is treated by steam-impregnating it with a chemical called CCA (chromated copper arsenate) at a concentration of at least .6 lbs. of chemical per cubic foot of wood so that the chemical penetrates deep into the core of the wood. The copper part of the compound is toxic to fungus, mold and bacteria, while the arsenate is toxic to pests like carpenter ants and termites.
Long-term durability isn't an issue with a sound wood foundation. That's been well documented by U.S. Dept. of Agriculture's Forest Service testing. Proper construction techniques are everything. When wood foundations fail, it's always a case of poor construction techniques. The key elements are properly sized sheathing and framing, secure floor tie-ins and proper drainage.
Strength is a matter of engineering
Strength is simply a matter of following the guidelines laid out in the wood foundation manual put out by the Southern Pine Council. Framing member widths and spacing as well as sheathing thickness depend mostly on backfill height. The deeper into the ground, the stronger the wall needs to be. In our example, 2x8s are spaced every 16 in. with 5/8-in. sheathing, with the wall resting on 2x10s, which in turn rest on an 8-in. thick gravel footing. The concrete floor resists ground pressure at the bottom, while the top is anchored to the floor system above with joist hangers and clips. This design is acceptable for most normal-height backfill scenarios. Any and all water will filter through the gravel backfill, footings and under-slab fill where it's collected by a perforated sump basket for pumping away from the house, or drained to daylight if your home's on a hill.

Wood Foundation Details
Wood foundations require foundation grade pressure treated wood, studs sized for soil pressure, the proper fasteners, solid gravel footings, damp-proofing and good drainage.


Wednesday, February 14, 2018

உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் தொங்கும் உறுப்பினர்கள். Over Hang members.

Anpalagan Croos
உள்ளூர் அதிகார சபைகளுக்கான தேர்தல் முடிவடைந்துவிட்டது. அரசு ஏலவே வர்த்தமாணி அறிவித்தல் மூலம் உள்ளூர் அதிகார சபைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் எத்தனை உறுப்பினர்கள் எனத்தீர்மானித்து அதற்கேற்பவே தேர்தல் நடைபெற்றது. இத் தீர்மானமானது ஒவ்வொரு உள்ளூர் அதிகார சபைகளுகளினதும் பரப்பளவு மற்றும் சனத்தொகையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எல்லை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையல் அம் மொத்த உறுப்பினர் தொகையில் 60% வட்டாரம் மூலமும் 40% பட்டியலிலிருந்து விகிதாசார அடிப்படையிலும் தெரிவு செய்வதாக எண்ணிக்கை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
உதாரணமாக ஒரு உள்ளூர் அதிகார சபைக்கு 20 உறுப்பினர்களை (100%) தெரிவு செய்வதாயின் 12 பேர் (60%) வட்டாரத்திலிருந்தும் 08 பேர் (40%) பட்டியலில் இருந்து விகிதாசார அடிப்படையிலும் தெரிவு செய்தல்.
இதற்கமையவே தேர்தல் நடைபெற்றபோதும் முடிவுகளில் சில உள்ளூர் அதிகார சபைகளுகளில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இதுதான் தொங்கும் (Over Hang) உறுப்புரிமையாகும்.
இது எப்படி நிகழ்ந்தது எனப் பார்ப்போம்.
உதாரணமாக மட்டக்களப்பு மாநகர சபைக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 33 ஆகும். இதை 100% ஆக எடுத்தால் வட்டாரங்களில் இருந்து 20 பேர் 60% தெரிவு செய்யப்படல் வேண்டும். மிகுதி 13 போர் 40% அளிக்கப்ட்ட வாக்குகளின் விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப பட்டியலில் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும். இதுவே தேர்தல் நியதி.
தேர்தலில் வட்டாரத் தெரிவானது ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும் அதி கூடுதலான வாக்குகளைப் பெறுபவர் தெரிவு செய்யப்படுவார் என்பது சட்ட ஏற்பாடாகும். அவ்வாறே நிகழ்ந்தது.
ஆனால் தகைமை பெறும் எண்ணைக்கொண்டு ஒவ்வொரு கட்சி அல்லது சுயேச்சைக் குழுக்கள் பெற்ற மொத்த செல்லுபடியான வாக்குகளின் அடிப்படையில் உறுப்புரிமை தீர்மானிக்கப்படும் போது கிடைக்கவேண்டிய உறுப்புரிமை எண்ணிக்கையிலும் பார்க்க வட்டார ரீதியான தெரிவில் நேரடியாக அதிகமாக் கிடைத்திருப்பின் அக் கட்சியின் அல்லது சுயேச்சைக் குழுவின் உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை எக்காரணம் கொண்டும் குறைக்க முடியாது. ஏனெனில் அவர்கள் வட்டார ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள்.
அப்பொழுது மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். அதுவே தொங்கும் உறுப்பினர்கள். (Over Hang)
இதனை ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலம் காண்போம்.
மட்டக்களப்பு மாநகர சபை
நிர்ணயிக்கப்பட்ட உறுப்புரிமை – 33.
வட்டாரங்கள் - 20 (20 பேர் வட்டார ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
விகிதாசார ரீதியான 13 பேர் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
வட்டார ரீதியாக பெறப்பட்ட விபரம் -
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 17 வட்டாரங்களிலிருந்து 17 உறுப்பினர்கள்.
தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி 01 வட்டாரத்திலிருந்து 01 உறுப்பினர்.
சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 01 வட்டாரத்திலிருந்து 01 உறுப்பினர்.
சுயேச்சைக் குழு-2 01 வட்டாரத்திலிருந்து 01 உறுப்பினர்.
ஆக 20 வட்டாரங்களிலிருந்தும் 20 பேர் நேரடியாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.
இப்பொழுது அளிக்கபட்ட மொத்த செல்லுபடியான வாக்குகளின் அடிப்படையில் தகைமை பெறும் எண்ணானது,
அளிக்கபட்ட மொத்த செல்லுபடியான வாக்குகள் - 47569. இதனை 33ஆல் (மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கை) வகுக்கும்போது பெறப்படுவது தகைமை பெறும் எண்ணாகும்.
இங்கு ஒரு உறுப்பினருக்கான தகைமை எண் 1441 என அமைகின்றது.
இப்பொழுது இத் தகைமைபெறும் எண்ணால் (1441) இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி பெற்ற மொத்த வாக்குகளை (17469) வகுக்கும் போது 12.1 என அமையும்
இங்கு இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 12 உறுப்பினர்களே பெற வேண்டிய நிலையில் வட்டாரத்தி;ல் 17 உறுப்பினர்கள் பெற்றமையினால் 05 உறுப்பினர்கள் அதிகமாக அமைகின்றது. இங்கு பெற்ற உறுப்பினர்களை குறைக்க முடியாது.
ஏனைய கட்சிகள் அல்லது சுயேச்சைக் குழுக்கள் பெற்ற மொத்த வாக்குகள் தகைமை எண்ணால் வகுக்கப்பட்டடு அவர்களுக்குரிய உறுப்புரிமை இதே வகையில் வழங்கப்பட்டது.
இதனால் தற்போது மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் பிரதிநிதிகள் எண்ணிக்கை 38 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இதுவே தொங்கும் உறுப்பினர்கள் Over Hang members ஆயிற்று.

ஆப்பிள் நிறுவ்னத்தின் அதிபர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் உலகைப் பிரிவதற்கு முன்பாக விட்டுச் சென்ற செய்தி

"வர்த்தக உலகில் வெற்றியின் உச்சம் தொட்டேன். மற்றவர் பார்வையில் என் வாழ்க்கை வெற்றிக்கு உதாரணமாகக் காட்டப்பட்டது.
நோயுற்று படுக்கையில் இருக்கும் இப்போது என் முழு வாழ்க்கையையும் நினைத்துப் பார்க்கிறேன்.
பெற்ற புகழும், செல்வமும் அதனால் அடைந்த பெருமையும் இப்போது எனக்கு அர்த்தமற்றதாகத் தோன்றுகிறது.
உங்கள் காரை ஓட்ட யாரையாவது நியமிக்கலாம்.
உங்களுக்காக சம்பாரிக்க எத்தனைப் பேரை வேண்டுமானாலும் நியமிக்கலாம்.
ஆனால் உங்கள் நோயையும் அதனால் சந்திக்கும் வலிகளையும் ஏற்றுக் கொள்ள யாரையும் நியமிக்க முடியாது.
எந்தப் பொருள் தொலைந்தாலும் மீண்டும் தேடிவிட முடியும்.
ஆனால் வாழ்க்கை தொலைந்துவிட்டால்?
திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காது.
வாழ்க்கை எனும் நாடக மேடையில் இப்போது நீங்கள் எந்த காட்சியில் நடித்துக்கொண்டிருந்தாலும் நாடகம் முழுமையாக முடியும் என்று சொல்ல முடியாது.
நடுவிலேயே எப்போது வேண்டுமானாலும் திரை விழலாம்.
நாம் பக்குவமடையும்போதுதான் சில விஷயங்கள் புரியும்.
முப்பது ரூபாய் கடிகாரமும் சரி, மூன்று லட்சம் ரூபாய் கடிகாரமும் சரி.. ஒரே நேரம்தான் காட்டும்.
செலவழிக்க வாய்ப்பு இல்லாதபோது உங்கள் மணிபர்சில் நூறு ரூபாய் இருந்தாலும் ஒன்றுதான்.
ஒரு கோடி இருந்தாலும் ஒன்றுதான்.
நீங்கள் தனிமையான பிறகு 300 சதுர அடி வீட்டில் வசிப்பதும் 30,000 சதுர அடி பங்களாவில் வசிப்பதும் ஒன்றுதான்.
ஆகவே..!
உங்களைச் சுற்றிலும் இருக்கும் அனைவரிடமும் அன்புடன் பேசிப் பழகுங்கள்.
அதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி..!!
நன்றி 🙏
படித்ததில் பிடித்தது

Sunday, January 7, 2018

நாம் நல்ல வாக்காளர்களா?

வேட்பாளருக்கான தகுதிகளை எதிர்பார்ப்பதைப் போல், வாக்காளருக்கும் தகுதிகள் உள்ளன என்பதை என்றாவது உணர்ந்திருக்கிறோமா?
நல்ல வேட்பாளர்களே இல்லை, எல்லா வேட்பாளருமே ஊழல் பெருச்சாளிகளாக இருக்கிறார்கள், எனவே நான் தேர்தலில் யாருக்கும் வாக்களிக்கவில்லை, 49ஒ க்கு வாக்களித்தேன், கட்சி வேறுபாடு இல்லாமல் நல்ல வேட்பாளர் இருந்தால் நாங்கள் வாக்களிக்கத் தயார் என்று எப்பொழுதுமே அரசியலை சாடும், கட்சிகளை சாடும் குரல்கள் தேர்தல் காலங்களில் ஒலிக்கும்.

நல்ல வேட்பாளர்கள் நள்ளிரவு தாமரை போல் திடீரென்று முளைத்து எழுவார்களா என்ன? வேட்பாளர் எங்கிருந்து வருகிறார்? நம்முடைய ஊரைச் சேர்ந்த, நம்முடைய சாதியை சார்ந்த, நம்முடைய வட்டாரத்தில், நம் கண்முன் தொழில்செய்து கொண்டு நடமாடும் யாரோ ஒருவர்தானே நம்முடைய வேட்பாளராகிறார். நீரளவே ஆகுமாம் நீராம்பல் என்ற வரிதான் நினைவுக்கு வருகிறது. நம் தகுதி அளவிற்குத்தான் நம்முடைய வேட்பாளர்களையும் கட்சிகள் தேர்வு செய்கின்றன.
ஒரு தேர்தலில் அடுத்து வர இருக்கும் ஐந்தாண்டுகளில் நமக்கான ஆட்சியாளர்களாக, நம் பகுதிக்கான நலத் திட்டங்கள், முன்னேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்பவர்களாக நாம் நம் வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும், அதற்காகவே இந்தத் தேர்தல் என்பதை நாமும் வேட்பாளர்களைப் போலவே வசதியாக மறந்துவிடுகிறோம். அதிகாரப் போட்டியில் ஒருவரை ஒருவர் முந்தும் சாகச விளையாட்டில் நாம் நம்மை அறியாமல், யார் கையையோ பிடித்து உயர்த்திக் கொண்டிருக்கிறோம்.
வாக்காளர்களாகிய நாம் எவ்வளவு விழிப்புடன் இருக்கிறோம், வேட்பாளர்களை நல்லவர்களா, கெட்டவர்களா? என்று பார்க்கிறோமா?
தகுதியுடைய வேட்பாளர்கள் நமக்கு வேண்டும் என்றால், நாம் முதலில் தகுதியுடைய வாக்காளர்களாக மாறுவோம்.
குடி உயர கோல் உயரும். மக்கள் எவ்விதமோ அரசு அவ்விதம். ஜனநாயகத்தில் மக்களே தங்களுக்கான அரசை தீர்மானிக்கிறார்கள்.
தேர்தலில் மாற்றத்தின் நாயகர்கள் நாம்தான்.
( - அ. வெண்ணிலாவின் கட்டுரையிலிருந்து)

கருணாகரன் சிவராசா

Thursday, January 4, 2018

கோபி ரமணன் என்னும் நம் மண் சார்ந்த ஓவியன் ( Balasingam Sugumar )

Balasingam Sugumar
ஈழத் தமிழர் ஓவியம் என்ற சொல்லாடல் பலரும் மேலைத் தேய மரபுகளையும் முன்னிருந்த பல ஓவியர்களிடம் பயின்று அவர்கள் வழி பயணிக்கிறோம் என்ற முகவுரையுடன் அறிமுகமாகி தாங்கள் விரும்பியவர்களை பெரும் கலைஞர்கள் என கொண்டாடி கதையாடல்களை பரவ விட்டு பரவசப் படும் நிர்மலமான ஒரு ஓவிய உலகத்தை கட்டமைக்கும் காட்சிகளிடையே சுதந்திரமான கலைஞனாக நமக்கு அறிமுகமாகிறான் நம் கோபி ரமணன்.
மட்டக்களப்பு பெரிய உப்போடையில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து இன்று உலக அளவில் பேசப்படும் கலைஞனாக மாறியிருக்கிறான்.
நான் மட்டக்களப்பில் இருந்த காலை எங்கள் பக்கத்து வீடு அவன் சிறுவனாக விளையாடித் திரிந்த அவன் பொழுதுகளை எண்ணிப் பார்க்கிறேன்.என் மகளை விட ஒன்றிரண்டு வயது மூத்தவன் அவன் தன் பருவத்து பிள்ளைகளுடன் வீதிகளில் அவன் ஓடியாடிய காலங்களில் உலகம் போற்றும் கலைஞனாக வெளி வருவான் என நினைத்துருக்கவில்லை.
தானே தனக்குள் உருவான ஓவியன் தான் வாழும் கலாசார சூழலையும் பண்பாட்டையும் விளங்கிக் கொண்ட கலைஞனாக இன்று நம் கண் முன் நிற்கிறான் அவன்.
கோபி ரமணனின் ஓவியங்கள் நம் மண்ணைப் பேசுகின்றது இயற்கையயை நேசிக்கிறது எந்த ஒரு கட்டுப் பாட்டுக்கும் உட்படாதவனாக இசங்களுக்குள் மாட்டுப் படாதவனாக பின் நவீனத்துவம் நவகாலனித்துவ நீக்கம் என கொக்கரிக்காதவனாக ஒரு எளிய கலைஞனாக நமக்குள் வந்து நம்மோடு பேசும் அவன் ஓவியங்கள்.
கோபி ரமணன் நாம் கொண்டாட வேண்டிய ஓவியன் கலைஞன்
Sunday, December 31, 2017

Harvard Tamil Chair

Statement by Prof. David Shulman
Dr. David Shulman – Indologist. Professor of Humanistic Studies– The Hebrew University of Jerusalem Author of 'Tamil – A Biography'
The initiative to found a Chair for Tamil studies at Harvard is a very welcome one, long overdue. Tamil is one of the world's major languages, and the only South Asian language to have evolved continuously from a very ancient past (some 2000 years of astonishing cultural activity) while remaining a living contemporary language spoken by tens of millions of people.

Its literary tradition is among the finest in human civilization, encompassing marvelous love poetry, epic, philosophical texts, the reflexive sciences of grammar, logic, and poetics, historiography, and an enormous religious literature. An infrastructure for Tamil already exists at Harvard; a chair in Tamil will formalize this humanistic field there and impact upon the study of South Asian civilization in other major academic centers throughout the world.

A great university that offers deep study of Chinese, Arabic, Greek, Hebrew, Persian, and many other critically important languages should find a place for Tamil, which belongs in this prestigious series. In a period when chairs in Tamil studies are endangered in several important universities, for the usual reasons, the creation of a Chair for Tamil at Harvard would be a signal to the academic world that south Indian civilization matters, and that Tamil itself merits the depth of scholarly interest that Harvard, perhaps more than any other institution, can provide.
Tamil is one of the very few languages of the world with a classical past and a robust literary tradition that has continued to this day. Despite many foreign occupations of the Tamil country and other outside influences, this noble language has always shined, producing vibrant literature for over 2 thousand years. In addition to the literature, there have been numerous grammar books, commentaries, religious works, didactic books, secular literature and works from many other genres.
A.K. Ramanujan in his book ‘The Interior Landscape’ wrote, “Tamil, one of the two classical languages of India, is the only language of contemporary India which is recognizably continuous with a classical past.”

He also wrote about the Sangam poems, the earliest surviving Tamil literature, "These poems are 'classical,' i.e., early, ancient; they are also 'classics,' i.e., works that have stood the test of time, the founding works of a whole tradition. Not to know them is not to know a unique and major poetic achievement of Indian civilization".
Starting with a long oral tradition nurtured by bards, the Tamil language attained grandeur in its classical Sangam poetry around 300 B.C.
The language is very polished, crisp and elegant.This bardic poetry is highly conventionalized, its conventions set by ancient scholars as stated in the Tholkappiyam, the ancient text of grammar and subject matter of literature, labeled by Kamil Zvelebil as “one of the finest monuments of human intelligence and intellect”.

Wednesday, December 27, 2017

An Egyptian Peasant Woman and her Child (1870), Leon Bonnat


Shridi Sai Baba rare photo


குழந்தைகள் நன்றாகப் படிக்க பெற்றோர் ஜெபிக்க வேண்டிய கணபதி மந்திரம் !!!


ஓம் கம் கணபதயே நமஹ மம புத்ரஸ்ய புத்தி தேஹி தேஹி ஹூம் பட்
வளர்பிறை புதன்கிழமை அன்று தொடங்கி ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இம்மந்திரத்தை 108 தடவை ஜெபித்து வரவும்.
கிழக்கு பார்த்து ஜெபிக்கவும்.
ஒவ்வொரு தடவை மந்திரம் ஜெபிக்கும் பொழுதும் அருகம்புல்லால் கணபதி படம் அல்லது சிலைக்கு அர்ச்சிக்கவும்.
என் மகன் / மகள் (உங்கள் குழந்தையின் பெயர் குறிப்பிடவும்) கல்வி வளர்ச்சிக்காக இந்த மந்திரத்தை ஜெபிக்கிறேன் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கவும் .
வெற்றிலை,பாக்கு,அவல்,பொரிகடலை,பால்,பழம் படைக்கவும்.
நன்றி.வாழ்கவளமுடன்
M.சூர்யா,தச்சநல்லூர்
திருநெல்வேலி

Friday, December 22, 2017

Why marriage seems harder now than ever before Eli J. Finkel

Eli J. Finkel, a professor at Northwestern University and the author of “The All-or-Nothing Marriage,” explains three different ways you can strengthen your relationship.
Eli Finkel: We have arrived at a moment in history where the best marriages are better than the best marriages of earlier eras, while at the same time, the average marriages are getting a little bit worse. Historians divide marriage in America into three different eras. There’s sort of, from the Colonial Era until about 1850, when we industrialized, the second era is from about 1850 to 1965 or so, and then we are currently in this third era.
And the first era was really about helping people achieve their basic, physiological, survival sorts of needs, things like food production, clothing, shelter. People preferred to love their spouse, of course, but it wasn’t the reason that you married and certainly, if you didn’t love your spouse, that wasn’t a reason to get divorced. The institution was too sacred, was too important. And so spouses were workmates, rather than soul mates.
And then if you fast-forward, in the second era, people increasingly want to marry for personal fulfillment and in particular, they want to marry for love. And for the first time ever, people start to say things like, “I’m not going to marry that person because I don’t love him or her.” That was a new idea.
And then as we fast-forward to this third era from 1965 to the present, we see that, these days, we are looking not only for love, and connection through the marriage, and sexual fulfillment, of course. But also for these more tricky, complicated sorts of need fulfillment. Needs like self-actualization, personal growth, and a sense of vitality. And so these days, for the first time, if you can find yourself in a situation where you’d say, “Look, he’s a loving man and a good father but I’m not going to live the next 30 years feeling stagnant, feeling like I can’t really grow.”
Our expectations for what we want the marriage to provide us have gotten higher in a lot of ways, more sophisticated in a number of other ways, more emotional, more psychological, and because of this additional complexity, more of our marriages are falling short, leaving us disappointed.
 Why marriage seems harder in 2017

Social media conflicts with couple's quality time

While it may have been considered rude less than a decade ago, taking the time to scroll through your phone while in the presence of another human being is considered pretty commonplace nowadays. But according to Jim Seibold, PhD, LMFT, practicing in Arlington, Texas, the seemingly harmless act of checking Instagram while on the couch with your spouse is leading to bigger issues in present day marriages.
"For many of my marital clients, social media has become quite intrusive for two related reasons," Seibold explains. "First, it takes away from interactive time together. Spending too much downtime checking social media limits face time with each other. A lack of interaction ultimately leads to feelings of disconnection. Second, couples become resentful of social media use, and often report feeling that social media is more important to their partner than they are. They feel that given a choice of spending time with each other or their smartphone, their partner will choose the smartphone.
Another way that social media is putting stress on today's relationships? Comparing your own, unfiltered marriage to what other married couples are posting on their profiles. "An additional issue that arises occasionally is when people start to compare their lives with what they are seeing displayed by others on social media," he says. "This is particularly problematic when couples compare their lives in a more negative light."

Relationships are given less priority

Not so long ago, men and women had a very short runway before their new spouse became their top priority. Tying the knot a decade or more after you've graduated from high school opens up opportunities to establish other priorities, like forging strong friendships and carving out career trajectories. Michael D. Zentman, PhD and director of Adelphi University's post graduate program in couples therapy, says that this can end up competing with the amount of attention a marriage needs in order to be successful.
"The overall impact is that, for many contemporary couples, their relationship is unwittingly given much lower importance than most marriages can endure," he says. "If the job, the children, the gym and the friends are consistently prioritized over the marriage, the marriage, over time, can wither like an underutilized muscle."

More privacy means more infidelity

Before the age of cell phones, extramarital affairs were much more difficult to carry out — and as a result, more easily found out. Today's marital indiscretions can all be carried out on a personal, password protected phone that it is not at all uncommon for our partner to be constantly glued to — which Beth Sonnenberg, LCSW, practicing in Livingston, NJ says has a lot to do with rising infidelity statistics.
"One of the biggest changes in modern marriage is that people have more private lives thanks to texting, emails, IMing and Facebook Messenger that make dishonesty more prevalent," she says. "Whether it's having an emotional or sexual affair or gambling or porn addiction, it's easier to hide things from your spouse. Gone are the days of the mistress calling the home phone during dinner time. This makes cheating more prevalent than ever before." Men have long been thought of as the cheating sex, but a recent study of over one thousand men and women done by the Kinsey Institute found that nearly 20 percent of both the men and women surveyed have cheated on their partner.

Couples are having a harder time communicating

You'd think that with modern day technology, allowing you to shoot over a text or email any time of day, communicating with your partner would be easier. But clinical psychologist Dr. Carla Marie Manly says it's actually causing complications.
"Many couples are seeking assistance on basic communication skills," she says. "Electronic communications are often at the root of misunderstandings. When texts, emails and even telephones are used as a replacement for in-person discussions, communication often suffers. It is easy for couples to misunderstand each other when there is not a ready, in-person opportunity to add clarity and address any misunderstandings. As well, such contact is devoid of the vital messages contained in body language, eye contact and facial expressions."
Today's married couples are also competing with more of a time deficit when it comes to having these important face-to-face conversations. "Busy schedules leave couples rushed in the mornings and exhausted at the end of the day," says Dr. Manly. "Communication is often shoved into tight spaces, such as when the kids are doing homework, dinner is being cooked or as preparations are made for winding down for the night. None of these common situations allow for the focused attention on whatever topics might be at issue."

People are entering marriage with more baggage

Today, the majority of men and women are spending a good chunk of their 20's solo. But psychologist Dr. Vijayeta Sinh, PhD, says that while this has benefits for our careers and friendships, it can also make operating as one half of a couple harder to do in the long run.


"Getting married older means struggling with adjustment issues," he explains. "By the time we reach our late 20s, we've already figured out for the most part who we are and what we are/are not willing to put up with, which in turn makes it harder to adjust to the other person, their likes/dislikes and preferences."
Compromise is key to any marriage, and an established feeling of independence can make the ability to do so much harder. It's also worth noting that the more time we spend alone, the more time we have to form personal habits that may not jive with the person we end up marrying.
"Because people are putting off marriage to later in life they tend to have more baggage that they bring into the relationship and marriage," says psychotherapist and author Jonathan Alpert. "For example, bad habits from past relationships. Putting marriage off until later in life can be a double-edged sword — they might be more mature and ready for marriage because they're more settled in their careers and feel more stable — but they've had more time to get comfortable being single and might feel more settled in their single lifestyle."