Search This Blog

Thursday, June 27, 2019

உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் பணிபுரியும் வருமான பரிசோதகர்/ வருமான நிர்வாகிகளின் பணிகளும், பணிப் பொறுப்பும்


Valleeth Mohamed
i. அதிகாரத்திற்குட்பட்ட சொத்துக்களை கணக்காய்வு செய்தல்
ii. சொத்துக்கள் பாவனையிலான வித்தியாசத்தினை இனங்கண்டு கொள்ளல்
iii. மதிப்பீட்டு அறிவித்தலை சேர்ப்பித்தல்
iv. வரிப்பணத் தொகையைத் திரட்டல்
v. ஏனைய வருமானங்கள் தொடர்பான அறிவித்தல்களை சேர்ப்பித்தல்
vi. ஏனைய வருமானங்களை ஒன்று திரட்டல்
vii. ஆதன மதிப்பீட்டு வரிகளைச் செலுத்தத் தவறுபவர்களை இனங்காணல்.
viii. வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் கீழ் ஆதன மதிப்பீட்டு வரி செலுத்தத் தவறுபவர்களின் சொத்துக்களை கைப்பற்றுதல்
ix. நிலுவை வாடகையை வைத்துள்ளவர்களை அடையாளம் காணல்
x. உடன்படிக்கைக்கு ஏற்ப செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு உதவுதல்
xi. வேறு வருமானங்களில் நிலுவை வைத்துள்ளவர்களை அடையாளம் காணல்
xii. முறையான விதத்தில் நீதிமன்றத்திற்கு அறிவித்தல்
xiii. போக்குவரத்து உத்தியோகத்தர்களின் சேவைகளை மேற்பார்வை செய்தல்
xiv. தனியார் பேருந்து தரிப்பிடங்கள் சோதனை செய்தலும் நிலுவைக் கட்டணங்களை அறவிடலும்
xv. கட்டட விண்ணப்பப்படிவம் தொடர்பான அடிப்படை பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் மற்றும் மதிப்பீட்டுத் திணைக்களத்தின் அனுமதி ஒப்புதலின் கீழ் (முன்னர் கொண்டுவரப்பட்ட இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையிலான) மதிப்பீட்டு நடவடிக்கை
xvi. ஆதன மதிப்பீட்டு வரி ஆவணம் மற்றும் ஏனைய வருமான ஆவணங்கள் பெயர் மாற்றம் தொடர்பில் சோதனை செய்தல் மற்றும் பரிந்துரை வழங்கல்
xvii. வரி நிவாரணத் திட்டமிடல் தொடர்பாக பரிசோதனை செய்தல், அறிக்கை வழங்கல் மற்றும் பரிந்துரை செய்தல்
xviii. விளைச்சலைக் குத்தகைக்கு விடல் மற்றும் ஏலமிடல் தொடர்பில் பரிந்துரை செய்தல்
xix. களியாட்ட வரி தொடர்பாக பரிசோதனை செய்தல் மற்றும் நாளாந்த அறிக்கை சமர்ப்பித்தல்
xx. விலங்கு மற்றும் வாகன வரி அறவிடல் மற்றும் சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கை
xxi. உரிய வரி மற்றும் கட்டணம் செலுத்தத் தவறுபவர்கள் தொடர்பாக சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்
xxii. நிறுவனத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய அனுமதிப்பத்திர கட்டணம், வியாபார வரி தொடர்பாக பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்கல், அறவிடல் மற்றும் நீதிமன்றத்திடம் அறிக்கை சமர்ப்பித்தல்
xxiii. விளம்பர அறிவித்தற் பலகை மற்றும் தற்காலிக பதாகைகள் போன்றவற்றைப் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்கல் மற்றும் உரிய கட்டணத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்
xxiv. மதிப்பீடு செய்யப்படாத கட்டடங்கள் தொடர்பாக தெரிவித்தல்
xxv. மதிப்பீட்டு மறுபரிசீலனைகளின் போது மதிப்பீட்டு அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகளுக்கு உதவிசெய்தல்
xxvi. வருடாந்தம் அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மற்றும் வியாபார வரி செலுத்தவேண்டிய இடங்கள் தொடர்பில் வருடாந்த மீளாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அறிக்கையிடல்.
xxvii. புதிய வருமான வழிகளை இனங்காணல்
xxviii. களத்தில் சேகரிக்கப்படும் வரிப்பணம் மற்றும் கட்டணங்களை அன்றைய தினமோ அல்லது அதற்கு அடுத்து வரும் வேலை நாளிலோ தாமதமின்றி சபையின் நிதியில் சேர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்
xxix. பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் முழுமையான சீருடை அணிந்திருத்தல்
xxx. தமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்திற்கு சமுகமளித்தல்,; நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையில் ஆஜராகி முறைப்பாடு வழிநடாத்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல் (வழக்கறிஞர் ஒருவர் இல்லாது)
சபையின் வருமான நிர்வாகிகளுக்கு மேலதிகமாக பிரதான வருமான பரிசோதகர் ஒருவர் இருப்பாராயின், அவரால் அப்பிரிவின் ஏனைய உத்தியோகத்தர்களுடைய பணிகள் மேற்பார்வை செய்யப்படல் வேண்டும்

Sunday, June 23, 2019

Two Students Engineer Bacterium That Can Transform Plastic Into Carbon dioxide And Water In 24 Hours

The bacterium has been developed by two students, Jeanny Yao and Miranda Wang. The duo has been working on bacterium since their school years and is now getting ready to reap the benefits from it. The duo has already procured all patents and even managed to secure a funding of four hundred thousand dollars to develop a product at the age of twenty years.
Thanks to the bacterium, they both have already won five prizes and become quite popular because they are the youngest ever to win the Perlman science prize. All of this has been made possible because of this small bacteria that can transform plastic into CO2 and water. The technology can be used for two purposes; cleaning the beaches and creating raw materials for clothing.
Miranda Wang said, ‘It is practically impossible to make people stop using plastic, we need technology to break the material, and everything becomes biodegradable.’ The development of bacterium has been comprised of two parts. The first part is where the plastic is dissolved, and the enzymes catalyze, thus making the plastic become highly malleable fractions. These components are then housed in a biodigester station where they act as if they are leftovers of food. The project has to run for only 24 hours during which it transforms plastic to water.
https://wonderfulengineering.com

Tuesday, June 18, 2019

அ.பங்கயற்செல்வன்.பாடசாலையில் மிகச் சிறப்பாகத் துலங்கும் ஆளுமை

Karunakaran Sivarasa
கல்வி, பொதுப்பணிகள், பல்துறை ஈடுபாடு எல்லாவற்றிலும் சமாந்தரமாகச் செயற்படுவோரில் முக்கியமானவர் அ.பங்கயற்செல்வன். இவை எல்லாம் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பானவை என்ற விளக்கம் ஒருவருக்கிருந்தாலே இவற்றின் பெறுமதியை உணர முடியும். அப்படிப் பெறுமதியைத் தெரியும்போதுதான் அவற்றில் ஈடுபடும் ஆர்வம் ஏற்படும். பங்கைக்கு இதைப்பற்றிய புரிதலும் தெளிவும் உண்டு. அதனால்தான் அவர் இவற்றில் தன்னை ஆர்வத்தோடு ஈடுபடுத்துகிறார். பங்கையின் இந்த ஈடுபாடும் அதனால் உண்டாகும் செயற்பாட்டு விளைவுகளும் பல ஆயிரக்கணக்கானோருக்குப் பயனாகின்றன.
பங்கயற்செல்வனின் கல்விப் பணிகள் பாடசாலைகளில் மட்டும் உள்ளடங்கவில்லை. அதற்கப்பால் கிளிநொச்சி கல்வி வளர்ச்சி அறக்கட்டளை (KEDT என்ற கல்வி அபிவிருத்தி மையத்தினூடாகவும் நிகழ்கிறது. அதற்கப்பாலும் விரிந்தது.
பாடசாலையில் அவர் மிகச் சிறப்பாகத் துலங்கும் ஆளுமை. அவர் பணியாற்றிய, பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற பாடசாலைகளில் இதை யாரும் காணலாம். அதிபராகவும் ஆசிரியராகவும் அவர் தன்னை முத்திரை பதித்திருக்கிறார். செயற்திறனிலும் ஆளுமையிலும் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் முதல்தர அதிபராகக் கணிக்கப்பட்டவர். அவருடைய மாணவர்கள் இதை நிரூபிக்கிறார்கள். அவரோடு இணைந்து பணியாற்றிய ஆசிரியர்கள் பங்கையின் சிறப்பை எடுத்துரைக்கிறார்கள். அவரை அறிந்த பெற்றோர் தங்களன்பைச் செலுத்தியளிக்கும் மதிப்பின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.
ஒருவர் செல்லுமிடம் சிறக்குமென்றால் அவருடைய சிந்தனையும் செயலுமே அதை விளைப்பதென்று பொருள்படும். பங்கயற்செல்வனின் பணிப்பரப்புகள் இத்தகையனவே. இதனால்தான் அவர் கடந்த ஆண்டு கல்விச் சுற்றுலாவாக சீனாவரை பயணிக்க வாய்த்தது. மாணவர்களை இளைய தலைமுறை என்ற புரிதலோடு அணுகுவதற்கு அடையாளம், புதிய எதிர்காலத்துக்கு அவர்களைத் தயார்ப்படுத்த வேண்டும் என்ற பங்கையின் அக்கறையே. இதற்காக அவர் நவீனக் கற்கை முறையைத் தான் பணியாற்றும் பாடசாலையில் (கிராமப்புறப்பாடசாலை இது) நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார். வட்டக்கச்சி ஆரம்ப வித்தியாலயம் இன்று இலங்கை முழுவதிலும் கவனத்திற்குரியதொரு பாடசாலையாக கணிக்கப்படுவதற்கும் அவதானிக்கப்படுவதற்குமான ஏது நிலை இந்தச் சிந்தனையின், செயற்பாட்டின் விளைவே.
வளங்கள், வசதிகள் எல்லாவற்றையும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்காமல் அவற்றை நாம்தான் உருவாக்க வேணும். அதற்கான சாத்தியங்களைக் கண்டறிய வேணும் என்ற புரிதலோடு பங்கை பல கதவுகளையும் தட்டுவதைப் பார்த்திருக்கிறேன். “பொதுத் தேவைக்காக பிறருடைய ஆதரவையும் உதவிகளையும் நாடுவது பல நல்லார்வலர்களை ஒருங்கிணைத்துப் பணிசெய்வதாகும். அவர்களுடைய கனவுகளுக்கு நாம் வடிவங்களை ஏற்படுத்துகிறோம். இதனால் அவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி. நமக்கும் பயன். இந்தப் பயனே எங்களுடைய மகிழ்ச்சி. ஆகவே அவர்களையும் மகிழ வைத்து நாமும் மகிழ்கிறோம்.இதன் மூலமாக இருதரப்பும் நிறைவடையக் கூடியாக இருக்கு. மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணங்களையும் உருவாக்க முடியுது” என்பார் பங்கை.
இது முக்கியமான ஒரு செயற்பாட்டு முறை என்பதை நாம் கவனிக்க வேணும். போரினால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த எமக்கு இன்னமும் உரிய நீதியோ உரிய நிவாரணமோ கிடைக்கவில்லை. சரியான உதவிகளும் ஊட்டமும் கூடக் கிட்டவில்லை. ஆகவே நாமாகத்தான் நம்மை அடியாழத்திலிருந்து மேலுயர்த்த வேண்டியுள்ளது. இதற்கு “கேளுங்கள் கிடைக்கும். தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்” என்ற வகையில் செயற்படுவதே ஓரளவுக்குப் பயனுடைய வழியாகும். ஆனால், இதைச் செய்வதற்கு அடிப்படையானது வெளிப்படைத்தன்மையும் நேர்மையும் புதிய நற்சிந்தனைகளும் துரிதமான செயற்பாடுகளுமாகும்.
நாம் எதை எப்படிச் சிந்திக்கிறோம். அதை எப்படிச் செயற்படுத்துகிறோம் என்பதையே பிறர் அவதானிப்பர். அதுவே அவர்களுடைய மனதில் நம்பிக்கையை உருவாக்கும். அந்த நம்பிக்கையை நாம் உருவாக்கிக் கொண்டால் நமக்கு ஆதாரவளிப்பற்கும் உதவுவதற்கும் பலர் முன்வருவர். பல கரங்கள் நீளும். பல மனங்கள் முன்னிற்கும். புதிய உறவு வட்டம் உருவாகி விடும். அது பங்கேற்பாளர்களை உருவாக்கும். பங்கை இதில் வெற்றியடைந்த ஒரு சாதனையாளர் என்று துணிந்து கூறுவேன். இதில் பங்கயற்செல்வன் நமக்கொரு முன்னோடியே.
இதற்கு தொடர்பு சாதனங்களைப் பங்கை பயன்படுத்தும் விதம் பற்றியும் குறிப்பிட வேணும். இன்று எல்லோருக்கும் இலகு சாத்தியங்களை அளித்திருக்கும் முகப்புத்தகம் (FB) உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களைத் தன்னுடைய சிந்தனை, செயற்பாடு, தொடர்பாடல் எல்லாவற்றுக்கும் மிகச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தி வருகிறார் பங்கை. இது பணிச்சாட்சியம் மட்டுமல்ல, வெளிப்படைத்தன்மைக்குமானது. காட்சிப்படுத்தல் என்பது வெளிப்படுத்தலின் சிறந்த வடிவாகும். கூடவே தொடர்பாடலையும் விரிவாக்குகிறது. விரைவாக்குகிறது. இந்தக் காட்சிப்படுத்தலும் வெளிப்பாடும் தகவற் பகிர்வும் உலகெங்குமுள்ள நல்லார்வலர்களிடம் தூண்டலை ஏற்படுத்துகிறது.
இன்று பங்கயற்செல்வனின் செயற்பாடுகளுக்கு உலகளாவிய ஆதரவுண்டு என்றால் அது அவர் உருவாக்கிய சாத்தியங்களின் வழி கிடைத்ததே. தனியே கல்விப் பணிமனையையும் மாகாண, மத்திய அரசின் கல்விசார் உதவிகளுடன் மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதல்ல. பாடத்திட்டங்களுக்குள் அடங்கிய கல்வி, சுற்று நிருபங்களுக்குக் கட்டுப்பட்ட செயற்பாட்டு முறைமை என்பதோடு வரையறைப்பட்டதல்ல. சமூகத்தை பாடசாலையோடு இணைப்பதற்கும் அப்பால் உலகத்தைப் பாடசாலையோடு இணைத்தது என்பேன்.
இது தகவல் யுகம். (Information era) தகவலைச் சரியாகவும் வெற்றிகரமாகவும் யார் பயன்படுத்துகிறார்ளோ அவர்களுக்கு வெற்றிச் சாத்தியங்கள் அதிமாகின்றன. பங்கயற்செல்வன் தகவல் யுகத்தின் போக்கையும் அதன் தன்மைகளையும் பெறுமதிகளையும் நன்கறிந்திருக்கிறார். என்றபடியால்தான் அதன் சாத்தியங்களை அவரால் பெறக் கூடியதாக இருக்கிறது.
கல்விக்கு அப்பால் பொதுப்பணிகளிலும் பங்கையின் ஆர்வமும் செயற்பாடும் முக்கியமானது. நானறிந்த வரையில் பலரோடும் பல அமைப்புகளோடும் இணைந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரப் பணிகளைச் செய்திருக்கிறார். இன்னும் செய்து வருகிறார். றோட்டரிக் கழகம் (Rotary club), (கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்கள் அமைப்பு (Kilipeople), கிளிநொச்சி கல்வி வளர்ச்சி அறக்கட்டளை உள்ளிட்ட பல அமைப்புகளின் வழியாகவும் தனிநபர்களின் ஊடாகவும். நெருக்கடிக் காலம் மற்றும் இடர் நிலை போன்றவற்றிலெல்லாம் ஒரு களப்பணியாளராக அவர் மாறிடுவதையும் நாம் காணலாம்.
பங்கையிடம் நாம் காணக்கூடிய இன்னொரு சிறப்பியல்பு, எதையும் Positive ஆக நோக்குவது. அவருடைய முன்னகர்வுக்கும் வெற்றிக்கும் இது அடிப்படையானது என்று நம்புகிறேன். இந்த Positive நோக்கு மனப்பாங்கே அவர் எல்லோருடனும் இணைந்து இயங்கவும் பிறரை இணைத்து இயக்கவும் முடியுமாக்குகிறது. இதனால்தான் சில எதிர்மறைக்குணவியல்புடையோரினால் அவருக்கெதிராகவெனப் பிரத்தியேகமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இருட்படுத்தலையும் நெருக்கடிகளையும் கடந்தும் தன்னை நிலைப்படுத்தவும் துலங்கவும் முடியுமென வைத்தது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொன்றையும் சொல்ல வேணும். சமூகத்திற்குப் பங்களித்த ஆளுமைகளைக் கவனம் கொண்டு அவர்களுக்கு மதிப்பளிக்க வேணும். அவர்களைச் சமூகத்துக்கு அடையாளம் காட்ட வேணும் என்ற விரிந்த எண்ணம் பங்கையிடம் எப்போதுமுண்டு. அண்மையில் அன்ரன் அன்பழகன், மருத்துவர் சத்தியமூர்த்தி ஆகியோருக்கான மதிப்பளித்தலின் மையமும் சிந்தனைப்புள்ளியும் பங்கையே. ஏனைய நண்பர்களோடு இணைந்து இதைச் சாத்தியப்படுத்தியமை அவருடைய இன்னொரு வெற்றியாகும்.
கல்வி, பொதுப்பணி என்பவற்றோடு கலை, இலக்கியத்திலும் பங்கயற்செல்வனின் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் பெரிது. பல நாடகங்களில் பங்கேற்று நடித்திருக்கிறார். புத்தகச் சேகரிப்பாளர். இலக்கிய வாசிப்பாளர். மாணவர்களை வாசிப்பிலும் ஆற்றல் வெளிப்பாட்டில் ஈடுபடுத்துவதிலு்ம கரிசனையுடையவர். இப்படிப் பன்முக ஈடுபாட்டாளுமையாக இருக்கும் பங்கயற்செல்வனுக்கு இன்று பிறந்த நாள். இந்த நாளில் அவருக்கான பரிசென்பது அவருடைய பணிகளையும் அவருடைய பங்களிப்புகளைக்குறித்தும் நாம் பேசுவதே நன்றாக இருக்கும் என எண்ணுகிறேன். ஒரு சமூகத்தின் இயக்கத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் இந்த மாதிரிப் புத்தாக்குநர்களே கூடுதலாகப் பங்களிக்கின்றனர்.
கிளிநொச்சியின் அடையாளமாக உள்ள மிகச் சில ஆளுமைகளில் பங்கையும் ஒருவர். இந்த நிலையை எட்டுவதற்குப் பங்கயற்செல்வன் தன் வாழ்வில் செலவிட்ட நேரம் மிக அதிகம். பாடுபட்டது அதை விட அதிகம். அவருடைய நோக்குக்கும் செயற்பாடுகளுக்கும் இடமளித்து ஒத்துழைக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் பங்கையோடு பயணிக்கும் சக நண்பர்களுக்கும் நன்றிகள்.
என்றும் சமனிலை தளும்பாத நிதானத்தோடு பங்கை செலுத்திக் கொண்டிருக்கும் படகு வெற்றி இலக்கைத் தொடுவதற்கு அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துகள். கூடியிருப்போம்

A New Laser Can Target And Kill Bloodstream Cancer Cells in Real Time

Tumor cells that spread cancer via the bloodstream face a new foe: a laser beam, shined from outside the skin, that finds and kills these metastatic little demons on the spot.
In a study published today in Science Translational Medicine, researchers revealed that their system accurately detected these cells in 27 out of 28 people with cancer, with a sensitivity that is about 1,000 times better than current technology. That’s an achievement in itself, but the research team was also able to kill a high percentage of the cancer-spreading cells, in real time, as they raced through the veins of the participants
If developed further, the tool could give doctors a harmless, noninvasive, and thorough way to hunt and destroy such cells before those cells can form new tumors in the body. “This technology has the potential to significantly inhibit metastasis progression,” says Vladimir Zharov, director of the nanomedicine center at the University of Arkansas for Medical Sciences, who led the research. 
The spreading of cancer, or metastasis, is the primary cause of cancer-related death. Cancer spreads when cells from primary tumors break off and travel through the bloodstream and lymph system, settling in new areas of the body and forming secondary tumors. 
Killing these circulating tumor cells, or CTCs, in the bloodstream before they have a chance to settle could help prevent metastasis and save lives. Simply being able to count CTCs could help doctors more accurately diagnose and treat metastatic cancer—something no device has been able to do efficiently. 
Zharov and his team tested their system in people with melanoma, or skin cancer. The laser, beamed at a vein, sends energy to the bloodstream, creating heat. Melanoma CTCs absorb more of this energy than normal cells, causing them to heat up quickly and expand. 
This thermal expansion produces sound waves, known as the photoacoustic effect, and can be recorded by a small ultrasound transducer placed over the skin near the laser. The recordings indicate when a CTC is passing in the bloodstream. 
The same laser can also be used to destroy the CTCs in real time. Heat from the laser causes vapor bubbles to form on the tumor cells. The bubbles expand and collapse, interacting with the cell and mechanically destroying it. Imagine shooting bad guys in video games, or shining ultraviolet light on bacteria. If that kind of thing feels good to you, imagine how satisfying it would be to point this laser at your loved ones cancer cells
The purpose of the study published today was to test the accuracy of the device in detecting CTCs. But even with the laser in a low-energy diagnostic mode, it killed a significant number of CTCs in six patients. “In one patient, we destroyed 96 percent of the tumor cells” that crossed the laser beam, says Zharov. He and his colleagues say they hope the laser will be even more effective when they turn up the energy in future studies. 
 https://futurism.com/the-byte/laser-destroy-cancer-cells
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/diagnostics/laser-destroys-cancer-cells-circulating-in-the-blood

People have lower levels of activity in brain in areas related to cognitive control and reasoning when they are focusing on sacred values.

"An international team of researchers has found that people have lower levels of activity in brain in areas related to cognitive control and reasoning when they are focusing on sacred values. In their paper published in Royal Society Open Science, the group describes their study involving brain scans of terrorist sympathizers and what they found.
Prior research and anecdotal evidence have shown that once a person develops sacred values regarding a particular topic, it is difficult to get them to change their minds. Prior research has also shown that people who have certain sacred values are often more willing to fight and die for a cause than others. In this new effort, the researchers sought to learn more about what goes on in the minds of people who have expressed a willingness to die for a cause that is based on sacred values—in this case, sympathizers of an Al-Qaeda offshoot called Lashkar-et Taiba."
Anthropologist Scott Atran, one of the study authors, has been investigating the motivation behind the "will to fight" for several years. He noted that in 2016, former President Barack Obama said one of the mistakes made in the war with Iraq was to underestimate militant extremists' will to fight. Understanding why and to what extent people will fight for causes could be linked to the level of their sacred values.
Over the last few years, research has suggested people with sacred values are more willing to fight and die, but that peer pressure could reduce that desire. But understanding the social motivation is difficult, with the problem of posturing—where participants could behave in a way that is misleading—potentially skewing results.
"The neuroimaging studies were meant to rule out posturing—you can't consciously control these brain processes—and to show that the behavioral results of willingness to sacrifice for sacred values is truly rooted as deep-down as it goes in human cognition and brain processes," Atran told Newsweek.
The study was organized by Artis International and published in the Royal Society Open Science. Behavioral and neuroscientists designed studies that radicalized people would eventually be willing to voluntarily enter an fMRI machine.
While in the machines, participants were asked about their willingness to fight and die for their sacred values, and values not held sacred to them. Findings showed that when discussing their sacred values, there was a lower level of activity in the area of the brain related to cognitive control and reasoning—"regions that have previously been implicated in calculating costs and consequences," they wrote.
Researchers also found that when participants were told their peers were less willing to fight and die, their own willingness dropped.
The findings indicate there are distinct processes that take place in the brains of people who have an extreme commitment towards sacred values. It does not, however, suggest extremists are more prone to radical behavior because of their brain wiring.

Monday, June 17, 2019

Reasons for High red blood cell count (polycythemia)

Polycythemia (high red blood cell count) definition and facts

 • Polycythemia means increased red blood cell volume.
 • Polycythemia is divided into two main categories; primary and secondary.
 • Polycythemia can be linked to secondary causes, such as, chronic hypoxia or tumors releasing erythropoietin.
 • Abnormally increased red cell production in the bone marrow causes polycythemia vera.
 • Treatment of secondary polycythemia is dependent on the underlying condition.
 • Polycythemia is treated by phlebotomy (controlled blood letting) and hydroxyurea.

What is polycythemia?

Polycythemia definition

Polycythemia is a condition that results in an increased level of circulating red blood cells in the bloodstream. People with polycythemia have an increase in hematocrit, hemoglobin, or red blood cell count above the normal limits.
Polycythemia is normally reported in terms of increased hematocrit (hematocrit is the ratio of the volume of red blood cells to the total volume of blood) or hemoglobin concentration (hemoglobin is a protein responsible for transporting oxygen in the blood).
 • Hematocrit (HCT): Polycythemia is considered when the hematocrit is greater than 48% in women and 52% in men.
 • Hemoglobin (HGB): Polycythemia is considered when there is a hemoglobin level of greater than 16.5g/dL in women or hemoglobin level greater than18.5 g/dL in men.
Polycythemia can be divided into two categories: primary and secondary.
 • Primary polycythemia: In primary polycythemia the increase in red blood cells is caused by inherent problems in the process of red blood cell production.
 • Secondary polycythemia: Secondary polycythemia generally occurs as a response to other factors or underlying conditions that promote red blood cell production.
Red cell production (erythropoiesis) takes place in the bone marrow through a complex sequence of tightly regulated steps. The main regulator of the red cell production is the hormone erythropoietin (EPO). This hormone is largely secreted by the kidneys, although, about 10% may be produced and secreted by the liver.
Erythropoietin secretion is up-regulated in response to low oxygen levels (hypoxia) in the blood. More oxygen can be carried to tissues when erythropoietin stimulates red blood cell production in the bone marrow to compensate for the hypoxia.

What are normal ranges of hematocrit, red cell counts, and hemoglobin?

Red blood cell count ranges

 • Hematocrit is the ratio of the volume of red cells to the volume of whole blood. The normal range for hematocrit varies between sexes and is approximately 45% to 52% for men and 37% to 48% for women.
 • Red cell count signifies the number of red blood cells in a volume of blood. The normal range in men is approximately 4.7 to 6.1 million cells/ul (microliter). The normal range in women ranges from 4.2 to 5.4 million cells/ul, according to NIH (National Institutes of Health) data.
 • Hemoglobin is a protein in the red blood cells that carries oxygen and gives blood its red color. The normal range for hemoglobin may differ between the sexes and is approximately 13 to 18 grams per deciliter for men and 12 to 16 grams per deciliter for women.

 

 

Symptoms of Polycythemia or What Happens if RBC Count is High?

This is what happens if the RBC count is high; if the polycythemia is mild, then it may not produce any symptoms in the patient. Common symptoms of polycythemia or high RBC count are:

 • Blurry vision.
 • Pain in the chest.
 • Itching.
 • Headaches.
 • Dizziness.
 • Muscle pain.
 • Hypertension.
 • Ruddy complexion.
 • Ringing in the ears (tinnitus).
If a person has developed polycythemia as a result of liver cancer, kidney cancer, or other erythropoietin-secreting tumors, then symptoms include weight loss, abdominal fullness or pain and jaundice.

What causes polycythemia?

Causes

By Mayo Clinic Staff


High red blood cell count may be caused by low oxygen levels, kidney disease or other problems.

Low oxygen levels

Your body may increase red blood cell production to compensate for any condition that results in low oxygen levels, including:
 1. Heart disease (such as congenital heart disease in adults)
 2. Heart failure
 3. A condition present at birth that reduces the oxygen-carrying capacity of red blood cells (hemoglobinopathy)
 4. High altitudes
 5. COPD (chronic obstructive pulmonary disease) exacerbation — worsening of symptoms
 6. Pulmonary fibrosis (scarred and damaged lungs)
 7. Other lung diseases
 8. Sleep apnea
 9. Nicotine dependence (smoking)

Performance-enhancing drugs

Certain drugs stimulate the production of red blood cells, including:
 1. Anabolic steroids
 2. Blood doping (transfusion)
 3. Injections of a protein (erythropoietin) that enhances red blood cell production

Increased red blood cell concentration

 1. Dehydration (If the liquid component of the blood (plasma) is decreased, as in dehydration, the red blood cell count increases. This is due to the red blood cells becoming more concentrated. The actual number of red blood cells stays the same.)

Kidney disease

Rarely, in some kidney cancers and sometimes after kidney transplants, the kidneys might produce too much erythropoietin. This enhances red blood cell production.

Bone marrow overproduction

 1. Polycythemia vera
 2. Other myeloproliferative disorder


 https://www.epainassist.com/blood-diseases/polycythemia
 https://www.mayoclinic.org/symptoms/high-red-blood-cell-count/basics/causes/sym-20050858
 https://medlineplus.gov/congenitalheartdefects.html

Friday, June 7, 2019

How Black and White Aragvi Rivers reunite in Georgia ,இரண்டு நதிகள் கலக்காமல் செல்கிறது , ஜார்ஜியா

Ananuri - a castle complex on the Aragvi River in Georgia, Pasanauri – a small town in Dusheti district , the confluence of Black and White Aragvi Rivers, travertines – you will meet all these incredible sites on the way to Kazbegi, a beautiful town in the Mtskheta-Mtianeti region of north-eastern of the country. Yet, through this footage and different perspective you will rediscover this mesmerizing part of Georgia from the bird’s eye view.

The "world's first" mind-reading chip

CHINESE  have developed the "world's first" mind-reading chip that they claim enables people to control computers using just brain signals. Brain-computer interfaces (BCIs) are devices that have been designed to create simple communication between the human brain and computers.

A collaboration between Tianjin University and the state-owned China Electronics Corporation led to the recent unveiling of “Brain Talker,” a computer chip designed specifically for use in BCIs.

“The signals transmitted and processed by the brain are submerged in the background noise,” Tianjin University researcher Ming Dong said in a press release. “This BC3 [Brain-Computer Codec Chip] has the ability to discriminate minor neural electrical signals and decode their information efficiently, which can greatly enhance the speed and accuracy of brain-computer interfaces.”

Ming believes the chip could help bring BCIs out of labs and into the mainstream.
 "The Brain Talker chip advances BCI technology allowing it to become more portable, wearable, and accessible to the general public."

In future, this technology could be used for a variety of purposes, such as imparting education to disabled people, gaming, or creating medical devices for people that have problems with body movements, for example, those suffering from motor neurone disease.
The researchers have not yet revealed whether Brain Talker will be worn outside the body or embedded in the user's brain.
https://futurism.com/the-byte/brain-computer-interfaces-brain-talker
https://www.thesun.co.uk/tech/9221469/china-invents-mind-reading-brain-chip/
https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3076931/chinese-boffins-create-brain-talker-chip-that-can-read-your-mind

What is the No-Boundary Proposal

Cecile G. Tamura

Stephen Hawking had a vision that the universe expanded out of a dimensionless point, rather like a shuttlecock. Recently, his stunning proposal has come under attack, but a vigorous defense has been mounted.
“If you know the wave function of the universe, why aren’t you rich?” — Murray Gell-Mann

 " The “no-boundary proposal,” which Hawking and his frequent collaborator, James Hartle, fully formulated in a 1983 paper, envisions the cosmos having the shape of a shuttlecock. Just as a shuttlecock has a diameter of zero at its bottommost point and gradually widens on the way up, the universe, according to the no-boundary proposal, smoothly expanded from a point of zero size. Hartle and Hawking derived a formula describing the whole shuttlecock — the so-called “wave function of the universe” that encompasses the entire past, present and future at once — making moot all contemplation of seeds of creation, a creator, or any transition from a time before.
Hartle and Hawking’s proposal radically reconceptualized time. Each moment in the universe becomes a cross-section of the shuttlecock; while we perceive the universe as expanding and evolving from one moment to the next, time really consists of correlations between the universe’s size in each cross-section and other properties — particularly its entropy, or disorder. Entropy increases from the cork to the feathers, aiming an emergent arrow of time. Near the shuttlecock’s rounded-off bottom, though, the correlations are less reliable; time ceases to exist and is replaced by pure space. As Hartle, now 79 and a professor at the University of California, Santa Barbara, explained it by phone recently, “We didn’t have birds in the very early universe; we have birds later on. … We didn’t have time in the early universe, but we have time later on.”

Thursday, June 6, 2019

The long term impact of veteran's experiences on their families


Military life can also involve difficulties for families, particularly in managing the expectations of military and civilian cultures. Values that may be important in a military context such as discipline and obedience to authority may not always mesh with civilian behaviours and values, such as negotiation and compromise.
Mental health issues can impact on a person’s ability to parent effectively. For example, a parent with depression may find he or she has little motivation or energy, and therefore struggles to interact with the children; he or she may become irritable and less patient with children or may lack the confidence to set limits.
 The practical realities of military life have perhaps the most significant impacts on family functioning, including long absences during training and deployments, changes in roles and responsibilities, adapting to regular relocations, and managing upheavals in partners’ careers and children’s schooling. Military families have to cope with the potential for exposure to extraordinary risks, such as the injury or death in combat of a family member. A potentially challenging period for some is the transition out of the military. Separation from Defence can involve changes in location, finances and family roles (e.g., the partner of a veteran becoming the main income earner).
The emotional and physical impact of exposure to combat, humanitarian, peacekeeping and peacemaking experiences for veterans can have long-term consequences for many families. For example, recurring depression, chronic substance abuse or posttraumatic stress disorder (PTSD) may lead to long-term conflict or disengagement within the family. Anxiety about the veteran’s mental health and taking on the role of carer can also take a toll on family members.
The difficulties encountered by military families have had varied impacts across generations and for different conflicts. For example, the Vietnam War involved conscription as well as deployment of full-time professional forces. Many families of conscripted veterans were shaped by the unexpected impact of the war and what often turned out to be well over 300 days of absence. It was not unusual for Vietnam veterans to have started a relationship or a family just before being conscripted, and to return markedly changed by their war experience. For more than half of recent veterans, their families have had to cope with multiple deployments, which can place significant strains on relationships, change parenting roles, and impact on the whole family’s social networks
Children who have a parent with a mental health issue are more likely to experience behavioural problems, difficulties in forming and maintaining relationships, poor coping skills, academic difficulties, and are more likely to develop mental health issues themselves. These issues can continue into adulthood. For example, adult children of Vietnam veterans have a higher rate of accidental death and suicide 

the findings:
 • Combat trauma experiences, such as engaging directly with the enemy, were associated with more negative outcomes. But psychological trauma, such as witnessing noncombatant injuries or injuries of a comrade, and physical injuries, sometimes resulted in improved outcomes for families. Meadows explained that in some cases, the service member may have gained a greater appreciation for family and life in these cases. These findings merit more exploration, researchers noted.
 • Across the deployment cycle, on the average, couples become less satisfied with their marriage. But those changes aren’t significantly different from the changes experienced by matched couples that didn’t deploy. Meadows said it’s not unusual for marital satisfaction to decline in civilian couples, too.
 • For spouses, more frequent communication with the service member during deployment is associated with greater marital satisfaction after the deployment.
 • There was no overall significant effect of deployment on psychological or behavioral health problems for service members or spouses. But service members who experienced deployment trauma showed an increase in depression, post-traumatic stress and anxiety symptoms, compared with their levels before deployment. When the service member was injured during the study deployment, the spouse showed increases in these symptoms, as well as in binge drinking. Researchers recommended, during that post-deployment phase for military families, that programs, services and polices should target families whose service member experienced deployment trauma.
 • Leaving the military in the post-deployment period had effects on service members and spouses. For spouses, there was lower marital satisfaction; and deployed members who subsequently separated from or retired from the military showed increased levels of psychological symptoms. Addressing psychological problems around the time of separation from the military may be important for avoiding longer-term problems, the researchers noted.
 • There generally was no significant effect from deployment on children and teens. But an exception was found from spouses who reported concerns following a study deployment about their children who were younger than 11. There were more difficulties, such as emotional conduct and peer problems, and more need for child mental health services, compared with these younger children in matched families who didn’t experience a deployment during the research period.
 • Sometimes teens disagreed with their parents’ perceptions of how the family was adjusting after the deployment. Teens said after the deployment, family cohesion was not as good, and the relationship with the parent at home was not as good. Some said that after the deployment, the relationship with the deployed parent was not as good. Of the 425 teens who provided information, the changes the researchers saw "were enough to be statistically significant," Meadows said.
 • Teens reported that their drug use increased slightly after deployment. They self-reported drug use as very low (around "never") before and during deployments, but increased afterward to just slightly more than "never."
 • Service members and spouses who engaged in predeployment activities reported higher satisfaction with parenting post-deployment.
 • Financial distress declined during the deployment for both the spouse and the service member.
 • Communication with other military families and other military teens during the deployment was strongly associated with more positive outcomes.
A Father’s War, A Son’s Toxic Inheritance https://www.propublica.org/…/a-fathers-war-a-sons-toxic-inh…
Psychological Problems in Children of War Veterans with Posttraumatic Stress Disorder https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2525831/
 https://at-ease.dva.gov.au/professionals/client-resources/mental-health-advice-book/12-impact-veterans-experiences-their
 https://www.militarytimes.com/news/your-military/2016/04/11/study-families-experience-generally-few-long-term-effects-from-deployment/