Search This Blog

Monday, January 16, 2017

Get The Gringo Flim


ஆக்ஷன் த்ரில்லர் வகையில் ஆரம்பிச்ச நிமிஷத்துல இருந்து நம்மளை கட்டி போடும் வகையறா படம்... 


ரொம்ப ஸ்டைலான ஒரு கதை... ஜெயில் கதைகளில் எவ்வளவோ பாத்திருப்போம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது... வாய்ஸ் ஓவர் வகையறாவும் கூட... Mel Gibson நடிப்பில் ஆக்ஷனுடன் சென்டிமென்ட்டும் தூவபட்ட.. கலக்கல் படம். சமீபத்தில் பார்த்தேன்... அடிக்கடி Movies Now சேனலில் வருகிறது... வாய்ப்பை இழக்க வேண்டாம்... "Inmates with guns, that's kinda new," Mel Gibson's Yanqui with No Name (or fingerprints) growls in "Get the Gringo." "I've got a lot to learn about this place." And there is a lot to learn about El Pueblito, a Mexican prison that makes Shawshank look like Otis Campbell's quaint little cell on "The Andy Griffith Show.
Never mind how he got there, it's how he's going to get out that gives "Get the Gringo," formerly titled "How I Spent My Summer Vacation," it's Peckinpah-flavored juice. It's potent stuff: gritty and grungy, but not without hard-boiled humor. With a nod to the late Dick Clark: It's got real beatings, and you can dance to it, depending on your taste for mariachi music. I rate it a 7.
Gibson, who co-wrote the film, is in his element as an anti-hero in "Payback" mode. He's gone to the trouble to steal a significant amount of money, it's been taken from him after he's crashed his car (while clad in a clown costume, no less) into the border wall, and he wants it back. So far, so Mel.
But now, as they say, for something completely different. He's been dumped into El Pueblito, a teeming hellhole which is aptly described as either a prison or the world's (worst) mall, in which the inmates have taken over the black market asylum. From Coca-Cola to heroin, "You can buy anything," one character states, "except your way out."
Driver* (as he is identified in the credits), like Porter in "Payback," coolly and watchfully works the angles and keeps one step ahead of the real evil, with which "Gringo" is densely populated. There are the crooked Mexican border police who grab his loot, a corrupt U. S. Consulate official working both sides of the fence, El Pueblito's kingpin Javi (Daniel Gimenez Cacho), the mobster (Peter Stormare) whose money Driver stole, and assorted henchmen.
The driver does have the good fortune to make the acquaintance of a 10-year-old boy (Kevin Hernandez, "The Sitter") who lives in El Pueblito with his imprisoned mother (Dolores Heredia). He shows the Driver the ropes, and the Driver vows to protect him from Javi, who has a particular interest in the kid (no; not that).
His bond with mother and son is about as conventional as "Gringo" gets. The rest is an unhinged noir fever-dream, viscerally realized by director Adrian Grunberg, who served as Gibson's assistant director on "Apocalypto," and who collaborated on the Mondo script along with Stacy Perskie. He may not always keep things straight, but he does keep them moving, immersing viewers in the dirt, squalor, and chaos of the place.
"Get the Gringo" could be a game changer, if not for Gibson's PR-challenged career (his last film, "The Beaver," did not break the $1 million mark) then for the way certain movies are distributed. If audiences for whatever reason won't go to see Gibson in theaters, then perhaps for $10.99, they might invite him into their homes. "Many people just like to see things in their homes," Gibson remarked at the film's one-night-only premiere in Austin, which was simulcast to nine other theaters across the country "It's just another way to do it... I think it's the future."
What of Gibson's future? Those who are relishing his self-inflicted downfall are proclaiming that "Gringo's" VOD release is proof that he's box office poison, recalling the stigma once attached to low-budget direct-to-video titles produced to fill the product pipeline back in home video's 1990s heyday (those genre films had a star system of their own with the likes of martial arts champion Don "The Dragon" Wilson and erotic thriller queen Shannon Tweed).
Can those appalled by Gibson's widely reported behavior give him another chance? That's what Entertainment Weekly recently asked its readers. Even subtracting the supportive ones with unfortunate anti-Semitic sentiments, a majority of comments were firmly on Team Mel. "I care about the art, not his personal life," was one of the most reasonable responses.
To this day, my wife hasn't fully forgiven Salma Hayek for bad-mouthing Matthew Perry while promoting "Fools Rush In," so I understand why Gibson's tantrums, hateful comments, and verbal abuse are calling and unpardonable to some. Still, you wonder if all this matters to home viewers, who either want to see Mel Gibson finagle his way out of a Mexican prison or do not. It should be all about the work, right?
And "Get the Gringo" is a real piece of work, brutal and boiling with over the top set pieces (a slow-mo shootout in the El Pueblito courtyard, a down-to-the-wire medical operation performed during a prison raid) and absurd grace notes, such as the Driver employing a rather serviceable Clint Eastwood impression to put his revenge into action.
Amateur analysts, too, could have a field day with the Driver's laconic musing that a karmic retribution might await him someday, or wonder if Gibson might have had Hollywood in mind when El Pueblito is described as the "small town, big hell.
thank you: rogerebert.com

No comments:

Post a Comment