Search This Blog

Thursday, May 5, 2016

மல்தூஸ் தியரி.....Thomas Robert Malthus on Principle of Population


இந்த விஷயத்தை பற்றி எந்த அளவுக்கு உங்களிடம் புரியவைக்க முடியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இருந்தும் சுருக்கமாக அதே நேரத்தில் விளங்கும் வகையில் சொல்கிறேன்...
இந்த உலகத்தில் ரகசியமாக நடக்கும் எத்தனையோ விஷயங்களில் ஒன்று தான்
நீங்கள் இப்போது படிக்க இருக்கும் ஒரு விஷயம்...
இதற்கு பெயர் மல்தூஸ் கோட்பாடு அல்லது மல்தூஸ் தியரி
என்று கூறுவார்கள் இதை முதலில் சொன்னவர் தாமஸ் மல்தூஸ் என்பவர் இவர் ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
இவர் இந்த உலகில் உள்ள மக்கள் தொகையை பற்றி ஆய்வுகள் செய்து பல புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார்...
இவர் இறந்த பிறகு இவரது நூலை மய்யமாக வைத்து உலக பொருளாதார மாநாடு நடந்தது
இதுவும் ரகசியமாக தான்
அதில் ஒரு விஷயம் முடிவெடுக்கப்பட்டது
உலகில் பஞ்சம் ஏற்பட மக்கள் தொகையின் பெருக்கமே காரணம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது
இப்படியே விட்டால் நமக்கு பின்னர் நமது தலைமுறை பசி பஞ்சத்தால் இறந்து விடுவார்கள் என்று கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது..
இதற்கான தீர்வு என்ன என்பதும் முடிவிடுககப்பட்டது
அது தான் வேதனையான விஷயம்....
அதாவது இன்றைய மக்கள் தொகையை ஏறக்குறைய 600 கோடி பேரை 300 கோடியாக மாற்ற வேண்டும் என்பது தான் இந்த தியரியின் நோக்கம்
இதற்காக போர் மற்றும் நோய்கள் இதெல்லாம் உருவாக்கப்படுகிறது
என்பதே
நிதர்சனமான உண்மை...
இவர்களுடைய முக்கியமான டார்கெட் சீனா மற்றும் இந்தியா எதற்காக என்று உங்களுக்கு புரியும்
உலகின் பாதி மக்கள் தொகையை வைத்துள்ளது இந்த இரு நாடுகளும் ...
சீனாவில் இவர்கள் முழுமையாக நெருங்க முடியாமல் போனாலும்
நம்ம இந்தியா சுத்தமாக இவர்கள் கையில் தான்....
இங்கே சர்க்கரை நோய்.மற்றும் சில நோய்கள் உருவாக்க படுகிறது...
முக்கியமாக எயிட்ஸ்....
இதெல்லாம் கடந்த 200 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்தியாவில் இல்லை இப்போது மட்டும் எப்படி இவ்வளவு நோயாளிகள் ? யோசியுங்கள்....
நீங்கள் உண்ணும் உணவு ஸ்லோ பாயிஸன் தான் அதற்கான மருந்துகள் கூட அவர்களின் திட்டம் தான்....
இதை முழுக்க முழுக்க மிகவு‌ம் சாமர்த்தியமாக நடத்தி கொண்டு இருக்கும் நாடு
இஸ்ரேல்....
Thomas Robert Malthus
 believed that natural rates of human reproduction, when unchecked, would lead to geometric increases in population: population would grow in a ratio of 2, 4, 8, 16, 32, 64 and so on. However, he believed that food production increased only in arithmetic progression: 2, 4, 6, 8, 10. It seemed obvious to him that something had to keep the population in check to prevent wholesale starvation. He said that there were two general kinds of checks that limited population growth: preventative checks and positive checks. Preventative checks reduced the birth rate; positive checks increased the death rate.
Moral restraint, vice and birth control were the primary preventative checks. Moral restraint was the means by which the higher ranks of humans limited their family size in order not to dissipate their wealth among larger numbers of heirs. For the lower ranks of humans, vice and birth control were the means by which their numbers could be limited - but Malthus believed that these were insufficient to limit the vast numbers of the poor.
The positive checks were famine, misery, plague and war; because preventative checks had not limited the numbers of the poor, Malthus thought that positive checks were essential to do that job. If positive checks were unsuccessful, then inevitably (he said), famine would be the resulting way of keeping the population down. Before starvation set in, Malthus advised that steps be taken to help the positive checks to do their work.  He wrote:It is an evident truth that, whatever may be the rate of increase in the means of subsistence, the increase in population must be limited by it, at least after the food has been divided into the smallest shares that will support life. All the children born, beyond what would be required to keep up the population to this level, must necessarily perish, unless room be made for them by the deaths of grown persons. ... To act consistently, therefore, we should facilitate, instead of foolishly and vainly endeavouring to impede, the operation of nature in producing this mortality, and if we dread the too frequent visitation of the horrid form of famine, we should sedulously encourage the other forms of destruction, which we compel nature to use.Instead of recommending cleanliness to the poor, we should encourage contrary habits. In our towns we should make the streets narrower, crowd more people into the houses, and court the return of the plague. In the country we should build our villages near stagnant pools, and particularly encourage settlements in all marshy and unwholesome situations. But above all, we should reprobate specific remedies for ravaging diseases: and those benevolent, but much mistaken men, who have thought they were doing a service to mankind by projecting schemes for the total extirpation of particular disorders. If by these and similar means the annual mortality were increased ... we might probably every one of us marry at the age of puberty and yet few be absolutely starved. [Is this passage ironic?]
In Malthus' opinion, the masses were incapable of exercising moral restraint, which was the only real remedy for the population problem. They were therefore doomed to live always at bare subsistence level. If all income and wealth were distributed among them, it would be totally wasted within one generation because of profligate behaviour and population growth, and they would be as poor and destitute as ever. Paternalistic attempts to help the poor were therefore highly likely to fail. Also, they were a positive evil because they drained wealth and income from the higher (and therefore more moral) ranks of society. These people were responsible - either in person or through patronage - for all the great achievements of society: art, music, philosophy, literature and so on owed their existence to the good taste and generosity of these people. Taking money from them to help the poor would deprive the world of culture.

Related Materials

  • Thomas Robert Malthus
  • Irony in Thomas Malthus' "Essay on Population"
  • Thomas Robert Malthus on "Corrective" and "Preventative" Checks to Population