Search This Blog

Friday, July 18, 2014

உலகம் நமது இசையை எப்படி ரசிக்கிறது பாருங்கள்நம்மில் பலர் Drums, guitar என மேற்கத்திய இசைக் கருவிகளைத் தேடி அலைகிறோம்.............
.
ஆனால் உலகம் நமது இசையை எப்படி ரசிக்கிறது பாருங்கள்


No comments:

Post a Comment